Menu

تازه ها

تاریخ: چهارشنبه 24 مهر 98 نظرات: 0 نظر نمایش: 1949 مرتبه تعداد امتیاز: 0   (Article Rating)
لیست کتابهای مورد درخواست جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران1398

لیست کتابهای مورد درخواست جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران1398


لیست کتابهای مورد درخواست جهت خرید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران1398

ردیف

نام کتاب

ردیف

نام کتاب

1

پژوهش های حدیثی معاصر

2

دین خرافه و تحریف

3

سبک شناسی مفسران خراسان

4

سیر تصور فقه معاصر

5

شیوه شناسی تفسیر نمونه

6

ایران در زمان رهبری امام خمینی

7

ایران در عصر رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

8

ایران از اشغال تا کودتا

9

ایران از کودتا تا انقلاب اسلامی

10

سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

11

تاریخ روابط بین الملل

12

تاریخ روابط بین الملل ا ز1800تا 1871

13

ارمنستان در روزگار ساسانیان

14

سبک زندگی اسلامی از منظر حضرت امام خمینی

15

روز شمار تاریخ معاصر جلد 6

16

مائوئیسم در ایران

17

الف لام خمینی

18

تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی

19

آه از این راه

20

سنت تصحیح متن

21

باور دینی و فضیلت فکری

22

پدیدار شناسی نخستین مراحل خودآگاهی فلسفی ما

23

تاریخ فلسفه قرن 19

24

جامعه شناسی دین

25

چرا عاشق شدم

26

روش شناسی فلسفه

27

فلسفه تاریخ، روش شناسی و تاریخ نگاری

28

فلسفه هنر

29

محرمان محفل انس

30

مدخل فلسفه تجربی

31

مدخل فلسفه مالبرانش

32

مدخل فلسفه ممتیک

33

مدخل فلسفه هوسرل

34

مقالات و رسالات تاریخی 5

35

مقالات و رسالات تاریخی6

36

هشت الهفت

37

تحریر الاصول دو دوره(4 جلدی)

38

تقرب به خداوند در اسلام و مسیحیت

39

اندیشه سیاسی تربیتی علوی جلد10

40

اندیشه سیاسی تربیتی علوی جلد12

41

اندیشه سیاسی تربیتی علوی جلد 11

42

نگاهی دیگر به وحدت و تقریب

43

حلقات الفقه الفعال جلد6

44

حلقات الفقه الفعال جلد 7

45

آیین ها و آسیب ها

46

بر ساخل سخن جلد 1 تا 4

47

دائره المعارف قرآن کریم جلد 15(3 دوره)

48

تفسیر شمس دوره 10 جلدی

49

تفسیر تسنیم جلد جلد 45 تا 48

50

ابلیسیان آدم روی

51

بازشناسی معجون تصوف

52

ابوطالب دعوت گر و مبلغ اسلام

53

شیخیه از منظر صاحبنظران شیعه

54

ابهام زدایی ناب از امام شناسی

55

فرار به سوی حضرت حسین شهید علیه السلام

56

حمزه سید الشهداء اسد الله و اسد رسول الله

57

نقش ائمه علیهم السلام در فهم قرآن مبین

58

سر عنوان موضوعی فارسی از جلد 1 تا 5

59

ستاره فروزان

60

دل سپرده به کودکان

61

تحولات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهر دزفول

62

ترانه و ترانه سرایی

63

افسانه پیروز

64

یادداشتهای صدیق الملک

65

دستنامه مستند موضوع بر اساس مارک ایران

66

آمارها و شاخص های کیفیت در آرشیو

67

نگاهی نهادگرا به سیاست خارجی ایران

68

وضعیت حقوقی و اثار قرارداد باز

69

استقلال و مسئولیت قوه قضائیه

70

دادرسی منصفانه

71

دانش نامه جرم شناسی محکومان

72

نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی

73

جرایم علیه اموال و مالکیت

74

عنصر روانی جرم جلد 1 و 2

75

دانشنامه جرم شناسی جلد 5

76

حقوق مدنی تحلیلی جلد اول

77

مبانی حقوق اعتبارات اسنادی

78

آشنایی با مراکز آرشیوی در ایران

79

حفاظت و مرمت مواد آرشیوی

80

خدمات اطلاعاتی و کاربرد آن سنجش و آمار برای کتابخانه ها

81

سیر تاریخی روزنامه در ایران از آغاز تا کنون

82

الهیات تطبیقی حقیقت غایی در ادیان

83

بحران خاموش

84

کتابشناسی تفصیلی تاریخ فلسفه 5 جلدی

85

شرح جلد سوم الاسفار الاربعه

86

آموزه تحدیث در خوانش شیعه و اهل سنت

87

نقش عرف در ارزش اخلاقی

88

بررسی مکاتب جدید الهیات مسیحی

89

امپراتوری جنگ

90

کتابشناسی تفصیلی منطق و تاریخ منطق 3 جلدی

91

بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی علامه حلی و ابن تیمیه

92

روان درمانی تحلیلی راهنمای بالینی

93

رویکرد طرحواره درمانی هیجانی

94

افکار مزاحم در اختلال های بالینی

95

رهایی از پیمان شکنی زناشویی

96

رهایی از پیمان شکنی زناشویی

97

فنون روان پویشی

98

خانواده درمانی روان تنی

99

عادتهای یک مغز شاد

100

مقدمه ای بر مشاوره وجودی

101

جهاد دانشگاهی مشهد قرآن کریم

102

المفتاح الجامع جلد 1 تا 6

103

فرهنگ نامه مولفان اسلامی جلد 3 و 4

104

رویدادهای تاریخ اسلام جلد 4

105

ماخذ شناسی جامع فقه اسلامی جلد 1تا 5

106

اصطلاح نامه فقه 8 جلدی

107

تاریخ اجتماعی فکری شیعه اثنا عشری در هند جلد 1 و 2

108

اسداء الرغاب فی مساله الحجاب جلد 1 و 2

109

ماهیت فقهی دولت و ضمان اقدام های زیانبار آن

110

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن

111

دانشنامه قرآنی معارف عقلی

112

دانشنامه علوم قرآنی

113

دانشنامه قرآنی فقه و اصول

114

میراث علمی امام حسن و امام حسین علیه السلام

115

استنتاج بهترین تبیین

116

مکتب های عرفانی حوزه های علمی شیعه در ایران و عراق

117

مالکیت فضای محاذی زمین

118

مردم و زمینه سازی ظهور

119

کارکردهای اجتماعی اعتقاد به مهدویت

120

مطالعات فقه سیاسی

121

پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی

122

آفرینش های هنری در نهج البلاغه

123

معنویت گرایی جدید

124

تاثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسم

125

مواجهه غزالی و آکوئیناس با اخلاق فضیلت ارسطو

126

حقیقت حکم شرعی در اصول فقه

127

تببین نظری سکولار شدن در جامعه ایران معاصر

128

بررسی تحول و تطور مطالعات مهدوی

129

مسئله نفس و بدن در حکمت صدرایی

130

فقه قرائت

131

پدیده سحر (چالش ها و راهکارها)

132

خودآگاهی هلگی و پسا ساختارگرایانه فرانسوی

133

تاریخ اندیشه سیاسی غرب جلد 1

134

تاریخ اندیشه سیاسی غرف جلد 2

135

ترور علیه تروریسم

136

خاطرات و تاملات در زندان شاه

137

نفت و هژمونیسم آمریکا

138

حکمت عقلانی و حیاتی طبیعیات

139

فلسفه نظر تاریخ

140

معیارهای شناسایی مهدی موعود

141

نقد و بررسی ظاهر گرایی در فهم قرآن

142

هویت و نقش های جنسیتی زن در اسلام

143

سبک زندگی ایرانی اسلامی با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری

144

مسیحیت و اعتراض

145

عتبه

146

روشنگر نقش بسزای

147

هستی از دو چشم

148

باستان شناسی

149

دیو در شیعه

150

بهترین های زندگی

151

درآمدی بر فلسفه سیاسی

152

مشروعیت سیاسی کیفر

153

انسان سیاسی از منظر فقهی

154

منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای

155

معنویت و قدرت سیاسی

156

مکتب تاویلی و گفتمان وحی

157

خدا از من دفاع خواهد کرد

158

حقیقت وحی با تاکید بر دیدگاه فلاسفه

159

وحی و نبوت از نگاه آکوئیناس و ملاصدرا

160

تفسیر المیزان و علوم انسانی اسلامی جلد 1 مجموعه مقالات همایش

161

تفسیر المیزان و علوم انسانی اسلامی جلد 2 مجموعه مقالات همایش

162

نگاهی به معرفت شناسی در فلسفه غرب

163

توحید ذاتی و وحدت وجود از نگاه کلام

164

مکتب حکمی تهران و عرفان اسلامی

165

بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی

166

مدل آرامش در اخلاق اسلامی و معنویت های جدید

167

اخلاق عقلی و فلسفی

168

فقه نظام سیاسی اسلام جلد 1 جهان بینی سیاسی

169

اسلام رحمانی تحلیلی بر مبانی و مولفه ها

170

ارتقای مرجعیت شیعه

171

نو اخوان در غرب

172

بایسته های اخلاق سیاسی از منظر مقام معظم رهبری

173

ایران و کریم خان

174

مسائل نهضت های اسلامی

175

نقد ادله خلافت

176

بخاری و ناصبی گری

177

ناگفته هایی از سقیفه (رویکردها پیامدها و واکنش ها)

178

نگرشی بر فلسفه و عرفان

179

حدیث افک پژوهشی مستند و مستدل

180

مباحث رجعت4 (بازخوانی ابواب معارف)

181

مباحث رجعت 3 (اثبات رجعت)

182

معنای واقع و صدق در گزاره های دینی

183

انسان کنش شناسی هرمنوتیکی تفسیری

184

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام جلد 3 (مبانی جامعه)

185

تاریخ تشیع در کردستان

186

زوج درمانی با روی آورد اسلامی

187

اصول روان درمانگری و مشاوره با رویکرد

188

انسان کنش شناسی صدرایی ظرفیت شناسی انسان

189

انسان کنش شناسی حکیمان پیشا صدرایی

190

جریان شناسی تفسیر سلفی

191

تاثیر حاکمیت الهی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

192

مربیان ما (تاریخ اندیشه های تربیتی مربیان مسلمان)

193

مقالات عرفان به روایت ابن سینا

194

دانشنامه جهان اسلام جلد 22 تا 26 (سه دوره)

195

مبانی دستور شناختی

196

خاقان صاحب قران و علمای زمان نقش فتحعلی شاه قاجار

197

بازخوانی انقلاب های قرن بیستم

198

جستاری چند در فرهنگ ایران

199

جهاد با تروریسم

200

فقه حکومتی

201

قرآن و جریان تاریخی فرهنگی اهل بیت

202

تفسیر سوره بقره جلد اول و جلد دوم

203

تفسیر سوره مبارکه قدر

204

بیداری اسلامی اسناد بهار عربی

205

رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه

206

گنج گوهرهای مثنوی

207

فهرست مقالات

208

ضرب المثل های دارابی 2 جلد

209

سفرنامه جان پل آنترمونی

210

حقوق زن در باستان

211

القواعد و الفوائد 2 جلد

212

عقد الفضولی

213

المعاطاه

214

خلاصه الاسفار

215

دیوان جمره کاشان

216

مکاتبات رجال کاشان

217

نفحات روشن مجموعه دروس ایت الله روشن طهرانی

218

مقاصد المسترشدین

219

فیضان انوار الهی

220

پیرایه جان(ترجمه تهذیب الاخلاقب و تطهیر الاعراق

221

گنج حکمت

222

حروفیه بین النفی و الاثبات

223

تبصره المومنین

224

برهان مبینض

225

شرح اصطلاحات عرفانی

226

سرنوشت و آزادی از دیدگاه ملاصدرا

227

پژوهش تطبیقی

228

سیر تصوف

229

امام حسین مظهر

230

جاودانگی روان

231

شرح حمد

232

ساختار گرایی

233

چند سالاری

234

اندیشه اصلاح دین

235

اشتغال زنان

236

فیلسوف

237

طبقه متوسط

238

زندگی و مبارزات آیت الله مشکینی

239

اندیشه سیاسی آیت الله رفسنجانی

240

تقویم دفاع مقدس جلد 51

241

تقویم دفاع مقدس جلد 50

242

لبخندهای زمستانی

243

آیت الله بدلا

244

چگونگی شکل گیری جامعه دانشجویی

245

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

246

دستاوردهای سیاسی

247

جناح های سیاسی دهه 60

248

یک سال مبارزه

249

چهارده سال رقابت

250

خاطرات طباطبائی

251

بیست سال تکاپو

252

یادداشت های سیاسی جلد 4

253

اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای

254

مخبر دزفولی

255

چگونگی تصویب اصل ولایت فقیه

256

تاریخ تحولات سیاسی جلد 1 تا 4

257

زندگی و مبارزات کرباسچیان

258

پرسش از هنر

259

قدرت پنهان زیبایی

260

وینگنشتاین و روان درمانی

261

اسپینوزا و سیاست

262

پس از هگل

263

پایان دو قرن سکوت

264

واژه نامه هایدگر

265

جهان بینی ها

266

زندگی و زمانه شهید بهشتی

267

تنبیه ذوی الهمم

268

ترجمه قرآن کریم

269

فاعل جرم در حقوق کیفری ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

270

عوامل مخففه و مشدده مجازات کاوشی نو در مسئولیت کیفری

271

هدیه به قاضی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

272

علامت تجاری تاییدی

273

ترجمه جواهر الکلام- نکاح جلد 1 تا 4

274

بایسته های محکومین رمالی

275

جایگاه امنیت در سیاست کیفری ایران

276

جرائم شغلی کارکنان دولت

277

درباره طرح اسلامی اروپا

278

خاندان علم و تقوا

279

درباره مشروطه مشروعه

280

درباره سید جلال آشتیانی

281

رهبری تروریسم در اروپا

282

درباره امام موسی صدر

283

نظام شورایی

284

ابر مرد جهاد و اجتهاد آیت الله کاشانی

285

درباره شهدای حرب و محراب

286

مانیفیست جهانی اسلام و بحران

287

محمد حسین انزابی

288

ملا احمد کروبی

289

آیت الله واعظ طبسی

290

آیت الله فاضل لنکرانی

291

آیت الله کفعمی خراسانی

292

آیت الله تعمیرکاری

293

غلامحسین جمی

294

آیت الله قائمی

295

آیت الله علوی دوانی

296

آیت الله نوری همدانی

297

ایت الله سید عبدالله شیرازی

298

ایت الله مکارم شیرازی جلد 1 و 2

299

حبیب الله عسگراولادی

300

آیت الله احمد جنتی

301

گفت و شنود جد اول

302

قباله کتاب

303

اسناد مطبوعات و کتاب

304

ویرایش

305

تاریخ چاپ و نشر کتاب

306

درآمدی بر شناخت مکاتب کهن حدیثی

307

المفصل فی تاریخ النجف الاشرف جلد 1 تا 45

308

الصحیح من سیره امام علی جلد 20 تا 53

309

عالم آرای ساسانی دوره 2 جلدی

310

گذر آفتاب

311

تشریح الافلاک

312

درباره آیت الله هاشمی رفسنجانی

313

تحفه الالباء فی تذکره الاولیاء(شرح حال عرفا)

314

خورشید پنهان

315

پیام اجتماعی رسانه

316

منهاج الطالبین

317

فن سماع طبیعی

318

گاه ناچیزی مرگ

319

معماری جهان اسلام

320

بیهوده سخن

321

خاطرات استاد لرزاده

322

جریان شناسی عرفان ابن عربی

323

فلسفه اسلامی از الف تا ی

324

ادبیات مدرن ایران

325

شرح گل سوری

326

الکتاب 3 جلدی

327

مواقف و مخاطبات

328

لذت و معنای زندگی

329

ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان

330

رمز کل

331

خدای ناپدید شونده

332

مرد صد ساله

333

در باب حکمت

334

کافکا در ترانه

335

آقا رضا

336

دو پله گودتر

337

نظریه های رمان

338

زن ایرانی

339

بوطیقای نثر

340

درباره طبقه بندی

341

وزن شعر فارسی

342

رنجنامه

343

گفتار در روش عقل

344

کتاب سی فصل در دائره هندیه

345

معاضدت حقوقی

346

پژوهش های فقهی در حوزه قانونگذاری

347

تعارض در قانون مدنی

348

شئون و موازین اخلاق نمایندگان

349

عرفان و دعا

350

نقد و بررسی شبهات

351

شناخت حدیث 3 جلدی

352

اختلاف حدیث

353

فهم مشکل

354

گونه شاد

355

مبانی شناخت تدفین

356

قرآن و سیاست

357

عزت قرآن

358

روش استنباط

359

تفسیر جامع 2 جلدی

360

معنویت و دین

361

اعتبار خبر واحد

362

الهیات اجتماعی مسیحیت

363

معنویت در ادیان ابراهیمی

364

من و جز من

365

خلاصه الافکار

366

منطق در ایران سده ششم

367

شعر اجتماعی ایران

368

فریبد

369

راهنمای سرگشتگان

370

همیان ستارگان

371

کالبد شکافی

372

اقلیم داستان

373

پدیدار شناسی

374

کلک جوهری

375

معنای

376

رد پای سعدی

377

داستان تاریخ

378

علی مع القرآن و القرآن مع علی 6 جلد

379

تاریخ جامع فلسفه

380

کوفه

381

غلو و افراط گرایی

382

جهاد کبیر در اندیشه امام خامنه ای

383

اعجاز فلسفی قرآن جلد 1 و 2

384

از بیداری تا تمدن سازی

385

هوش هیجانی

386

از فلسفه یونانیان تا حکومت ایمانیان

387

تلخیص المکاسب

388

آیات الاحکام تطبیقی(حقوقی)

389

استصحاب شرح کفایه

390

آیات الاحکام(کیفری حقوقی)

391

بررسی فقهی حقوقی توزیع ثمن بر شروط ضمن عقد

392

کیفر زدایی در ایران

393

حق انصراف مصرف کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

394

قراردادهای هوشمند مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا

395

تحلیل جرم سب النبی در فقه اسلامی و قوانین کیفری

396

گفتارهایی ناظر بر سلولهای بنیادین

397

حقوق متحد الشکل بیع بین المللی کالا طبق کنوانسیون 1980 ملل متحد

398

خودکشی مساعدت شده پزشکی

399

هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم

400

 

 

کد: 666