Menu

پیشنهاد تهیه منابع

کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی در جهت تقویت کمی و کیفی مجموعه منابع این کتابخانه، آماده دریافت منابع پیشنهادی کاربران محترم می باشد. در این راستا، کاربران می توانند منابع تازه منتشر شده یا قدیمی (با تاکید بر منابع حوزه علوم اسلامی و انسانی) را که در این کتابخانه وجود ندارد و جزو منابع مهم و هسته هستند را جهت تهیه به کتابخانه معرفی کنند.

برای این کار اطلاعات کتابشناختی اثر مورد نظر باید در فرم پیشنهاد منابع وارد شود، اطلاعات این آثار پس از بررسی و ارزیابی بخش مجموعه سازی کتابخانه، و با در نظر گرفتن متناسب بودن با مجموعه این کتابخانه و هزینه و بودجه مورد نیاز در روند تهیه قرار خواهد گرفت. 

توجه داشته باشید که در هر فرم صرفا امکان پیشنهاد یک منبع وجود دارد و ضروری است جهت تسهیل ارزیابی و شناسایی منبع حتما اطلاعات کامل کتابشناختی اثر درج شود.