Menu

اخبار کتابخانه

یکشنبه 03 آذر 1398
تعداد بازدید: 1369
تعداد نظرات: 0

بازدید عضو مجلس خبرگان رهبری از نمایشگاه اسناد آیت الله العظمی بروجردی

روز شنبه مورخ 2 آذر 1398، آیت الله شیخ هادی ملکوتی، عضو مجلس خبرگان رهبری از نمایشگاه اسناد حضرت آیت الله العظمی بروجردی بازدید کردند. در این بازدید، ایشان ضمن قدردانی و مهم خواندن تلاش های صورت گرفته در زمینه معرفی شخصیت آیت الله بروجردی بر تداوم این فعالیت ها تاکید کردند. همچنین در ادامه این بازدید، عضو مجلس خبرگان رهبری خاطراتی پیرامون حوزه و روحانیت و به ویژه شخصیت آیت الله بروجردی بیان فرمودند.
تصاویر
  • بازدید عضو مجلس خبرگان رهبری از نمایشگاه اسناد آیت الله العظمی بروجردی