Menu

اخبار کتابخانه

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید: 1024
تعداد نظرات: 0

بازدید مسئول کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی

روز چهارشنبه، مورخ 11 اردیبهشت 1398؛ مسئول و کارشناسان کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی بازدید کردند. خانم دکتر عینی و همراهان از بخش های کتابخانه آیت الله بروجردی همچون کتابخانه شخصی و مجموعه خاص کتاب های درسی بازدید کردند. ایشان در حاشیه این بازدید ضمن اظهار خوشنودی از حضور در این کتابخانه، با مهم و با عظمت خواندن این مجموعه، خواستار همکاری در بخش های مختلف شدند. ایشان بر اهمیت کتاب های درسی موجود در کتابخانه آیت الله بروجردی در پژوهش های مورد نیاز سازمان برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش تاکید کردند.

تصاویر
  • بازدید مسئول کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی