Menu

اخبار کتابخانه

شنبه 10 آذر 1397
تعداد بازدید: 1149
تعداد نظرات: 0

نشست صمیمی کارشناسان کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی با حجه الاسلام و المسلمین شیخ صادق حسن زاده

روز شنبه مورخ 10 آذر 1397، کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی میزبان حجت الاسلام و المسلمین شیخ صادق حسن زاده، مدیر سابق کتابخانه بود. ایشان ضمن بازدید از بخش های مختلف کتابخانه مسجد اعظم به ویژه کتابخانه شخصی آیت الله العظمی بروجردی اظهار داشتند، تحقیق و انتشار آثار آیت الله بروجردی امری ضروری است.

در ادامه، آقای حسن زاده در نشستی با کارشناسان کتابخانه، به بیان خاطراتی از سال های مدیریت خود در این کتابخانه پرداخته و اظهار داشتند، کتابخانه مسجد اعظم به خاطر برخی مسائل به مدت دو سال تعطیل بود و آیت الله استادی در سال 1376 کتابخانه را تحویل و کارهای مهمی انجام دادند. وضع کتابخانه در آن دوران مناسب نبود و حداقل امکانات برای کارکنان وجود نداشت. مخزن وضع نابسامانی داشت که با اقدام آیت الله استادی اوضاع کتابخانه سامان گرفت.

مدیر سابق کتابخانه آیت الله بروجردی افزودند، نسخ خطی این کتابخانه با همکاری حجت الاسلام والمسلمین طیار مراغی بازنگری و فهرست شدند. حدود 2700 جلد را بنده با همکاری آقای علی خلیلی و 1500 نسخه را آقای طیار مراغی فهرست کردند. در فهرستنویسی نسخ خطی بنده مرتب از فهرست تک جلدی آیت لله استادی استفاده می کردم. این فهرست بعدها در 5 جلد منتشر شد.

در پایان این نشست که با پرسش و پاسخ کارشناسان کتابخانه از آقای حسن زاده نیز همراه بود، ایشان تسهیل در ارائه خدمات به محققین را اولویت کار خود در کتابخانه می دانستند و بر تداوم این تفکر و سیاست در همه کتابخانه ها تاکید کردند. ایشان همچنین با تقدیر از خدمات صورت گرفته در کتابخانه مسجد اعظم به ویژه در سال های اخیر، حمایت و دیدگاه بلند آیت الله علوی بروجردی، تولیت کتابخانه را در این زمینه بسیار اثرگذار و راهگشا ارزیابی کردند.

تصاویر
  • نشست صمیمی کارشناسان کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی با حجه الاسلام و المسلمین شیخ صادق حسن زاده