Menu

اخبار کتابخانه

ﺳﻪشنبه 24 مهر 1397
تعداد بازدید: 1060
تعداد نظرات: 0

بررسی روند اجرای طرح کتابشناسی آیت الله العظمی بروجردی(ره) با حضور حضرت آیت الله علوی بروجردی

روز سه شنبه مورخ 24 مهرماه 1397، سومین جلسه بررسی روند اجرای پروژه کتابشناسی آیت الله العظمی بروجردی(ره) با حضور آیت الله علوی بروجردی، تولیت کتابخانه مسجد اعظم در محل سالن جلسات این کتابخانه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از تحولات و بخش های جدید سایت کتابخانه آیت الله بروجردی(ره) از جمله چهار زبانه شدن سایت(فارسی،انگلیسی،فرانسه و عربی)، افزودن بخش فیلم و صوت و بخش تحویل مدرک ارائه گردید.

در ادامه این جلسه با حضور جمعی از کارشناسان کتابخانه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در اجرای طرح کتابشناسی آیت الله بروجردی توسط مدیریت کتابخانه و سایر کارشناسان مرتبط ارائه گردید. گزارشی تفصیلی از پروژه های پژوهشی در حال اجرا، مجموعه اسناد، کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و تصاویر و فیلم های جدید افزوده شده به پایگاه کتابشناسی ارائه شد.

در این جلسه آیت الله علوی بروجردی در سخنانی ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت های صورت گرفته در پروژه کتابشناسی آیت الله بروجردی، این پروژه را بسیار با اهمیت و مهم ارزیابی کردند و با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت و زندگانی آیت الله بروجردی برای نمونه به مبحث تقریب مذاهب که توسط آیت الله بروجردی در آن دوره زمانی مطرح و پیگیری گردید، اشاره کرده و اظهار داشتند: تقریب مذاهب برای خود داستانی است، تقریب مذاهب اسلامی همواره نکات تازه ای دارد. با گذشت زمان مشخص می شود که آیت الله بروجردی در مورد تقریب مذاهب اسلامی چه جهتی مورد نظرشان بوده است، چرا که ایشان از گذشته مراودات میان شیعه و سنی درس گرفته بودند.در مسئله تقریب آیت الله بروجردی کاری را به پیش بردند که هیچ مقام سیاسی نتوانست هیچ گونه سوء استفاده ای از آن بکند و هیچ یک از ارزش های شیعه نیز زیر سوال نرود. در هر بخشی که پیرامون آیت الله بروجردی وارد می شویم مباحث وسیع و عمیق است. در بحث تعاملات اجتماعی یک کسانی را می بینیم آیت الله بروجردی با ایشان تعامل داشته اند، که قابل تصور نیست. در یک مورد می توان به ارتباط ایشان با دده های (آخوندهای) علوی اشاره کرد که بسیار مهم و قابل تامل است. تولیت مسجد اعظم همچنین تاکید کردند، آیت الله بروجردی پدیده ای است در تاریخ شیعه. لذا باید به آن بهاء داد و این بهاء هم فقط این نیست که آیت الله بروجردی را بزرگ کنیم، بلکه مهم این است که یاد بگیریم مرجع باید چگونه باشد، یاد بگیریم که حوزه چه بوده است، یاد بگیریم پدری شیعه چگونه بوده است. اگر بتوانیم در این زمینه در حوزه های علمیه تاثیرگذار باشیم خدمت بزرگی به شیعه کرده ایم.

تصاویر
  • بررسی روند اجرای طرح کتابشناسی آیت الله العظمی بروجردی(ره) با حضور حضرت آیت الله علوی بروجردی