Menu

اخبار کتابخانه

چهارشنبه 22 فروردین 1397
تعداد بازدید: 2885
تعداد نظرات: 0

سخنان آیت الله علوی بروجردی در جمع دین پژوهان امریکایی و کانادایی

جمعی از پژوهشگران آمریکایی و کانادایی حوزه علوم دینی با آیت الله علوی بروجردی در تالار اجتماعات کتابخانه آیت الله بروجردی دیدار کردند. در ابتدای این دیدار، آیت الله علوی بروجردی ضمن ابراز خرسندی و خوش آمدگویی به جمع حاضر، با اشاره به اهمیت و جایگاه ارزش های الهی اظهار داشتند: ارتباط مردم با مبدا خلقت و مبدا آفرینش، پیوند اساسی با ترویج ارزش های الهی دارد، این ارزش ها میان همه ادیان مشترک است. ایشان در توصیف انسان مسئول تصریح کردند:انسان مسئول آزاد نیست به هر نحوی که می خواهد در این دنیا عمل کند، بلکه معتقد است که قیامتی و حسابرسی وجود دارد، هر کس نسبت به کاری که انجام می دهد باید جوابگو باشد، این نقطه مشترک بین ما وشما است و این رسالت، در شرایطی که مردم به طور عام در سرتاسر دنیا فقط به زندگی مادی توجه دارند، بسیار حائز اهمیت است.

استاد درس خارج حوزه علمیه با تاکید بر جایگاه مذهب به ویژه متناسب با ویژگی های عصر حاضر، تاکید کردند: مردم در تعاملات و زندگی مادی خود قواعد و ضوابطی را رعایت می کنند. مذهب برای این است که این قواعد به گونه ای در بین مردم جاری شود که بتوانند ارزش های انسانی را در جامعه رواج دهند. به ویژه اینکه دنیای ما با پیشرفت هایی که در علم و تکنولوژی داشته است، نیازش به ایمان، مذهب و نیروی ماورایی ناظر بر اعمال انسان ها، بیش از زمان های دیگر است. انسان ها برای پیشبرد مقاصد مادی خود حتی به توجیه روی می آورند و در مواردی راضی می شوند حقوق دیگران را نادیده بگیرند، به گونه ای که چنین اقداماتی زمینه بروز جنگ ها را در دنیا فراهم می کند و زمانی که این برخورد بین حکومت ها و نظام ها باشد به قتل و کشتار هزاران و میلیون ها انسان می انجامد.

تولیت مسجد اعظم قم با توجه به سقوط نظام خانواده در سطح جهان هشدار دادند: تفکر مادی، تفکر لذت طلبی و اصالت لذت، باعث شده امروزه نظام خانواده در دنیا در حال سقوط باشد. در همین مقام لذت جویی، انسان ها از تعهد گریزان هستند. ازدواج یک تعهد است و لذا این تعهد را در مقام لذت جویی کنار می گذارند. در جوامع مختلف می بینیم ازدواج رسمی کاهش یافته و تولید نسل با مشکل مواجه و در برخی کشورها برای گذران امور به پذیرش مهاجر از سایر کشورها روی آورده اند. این واقعیتی است که دنیای امروز با آن مواجه است. ارزش های انسانی در نقاط مختلف دنیا درحال از بین رفتن است، امروزه در دنیا میلیون ها انسان گرسنه وجود دارند، کودکانی وجود دارند که نیاز به تحصیل دارند و در ابعاد مختلف زندگی با مشکل روبه رو هستند. در دنیایی زندگی می کنیم که دسترسی به امکانات پزشکی و دارو در نقاط مختلف جهان با چالش مواجه است، این ها مواردی هستند که باید به آنها پرداخت.

ایشان در انتقاد از بروز بسیاری جنگ ها و نابسامانی ها در جهان به نام دین اظهار داشتند: مشکل ما این است که امروزه بسیاری از جنگ ها و محرومیت انسان ها از حقوق اساسی خودشان در دنیا به نام دین در حال انجام است. در قرون وسطی به نام مسیحیت و امروز به نام اسلام، داعش، القاعده و امثال اینها به نام دین در دنیا جنایت می کنند، مردم گرسنه نگه داشته می شوند و اطفال مورد ظلم قرار می گیرند. در حال حاضر این مسائل رسالت بسیار بزرگی برای رجال دین و کسانی که اهل تعهد هستند، ایجاد کرده است.

آیت الله علوی بروجردی اساس مشروعیت ادیان را بر دوست داشتن و عشق استوار دانسته و خاطر نشان ساختند: ما در تعبیرات مذهبی خودمان، از وجود پیامبر(ص) این معنا را داریم که «هل الدین الا الحب»  "اصلا دین چیزی جز دوست داشتن است؟". مسیحیت هم همین معنا را ترویج می کند و زردشت هم بر اساس پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک رسالت دینی خود را به مردم القاء می کند. پس نتیجه کار ما تا به امروز چه بوده است؟آیا اشکالی در کار ما وجود دارد. چرا مردم دنیا علی رغم این تعلیمات  و با وجود این همه مسجد و کلیسا و معبد هنوز هم در تعاملات اجتماعی این گونه بدون مسئولیت عمل می کنند. ما رجال مذهبی مسئولیت داریم که باهم اشکالات کار خود را ببینیم و بررسی کنیم. برای برخورد با این جنگ ها و پایمال کردن ارزش ها و حقوق بشر در دنیا می خواهیم چه کنیم؟. مذهب در دنیا نقش دارد، ما برای مردم همچون پدر دلسوز هستیم. ما می خواهیم مردم در عین حال که زندگی خودشان را می کنند و از لذت زندگی برخوردار هستند، جدای از مسئولیت های زندگی خود حرکت نکنند، مسئولیت های خدایی جدای از مسئولیت های انسانی نیست. ما در دین اسلام هر گونه خشونت را محکوم می کنیم. هر گونه جنگ را محکوم می کنیم و شما هم می بینید چه دستگاه کلیسا و پاپ و مذاهب مختلف، این جنگ ها را محکوم می کنند. در هر صورت ما باید یک هدف مشخصی را دنبال کنیم، رسالتی را برای خودمان به عنوان رجال دین تعریف نماییم تا بتوایم در بین مردم موثرتر عمل کنیم.

ایشان در ادامه سخنان خود اظهار داشتند: زیر پا گذاشتن حقوق انسان ها به هر شکل و کیفیتی از نظر همه مذاهب گناه است، چه اسلام، چه مسیحیت و چه سایر مذاهب. مشکل ما مردم نیستند، چرا که مردم صلح طلب هستند. مشکل اصلی ما در حال حاضر حکومت ها هستند. حکومت ها هستند که به حساب منافع خودشان همه چیز را زیر پا می گذارند. ما به عنوان رجال دین، رابطه مان با این حکومت ها می خواهد چگونه باشد؟. ما چگونه می خواهیم در آنها تاثیر گذار باشیم؟. ما باید ارزش های اخلاقی را وارد سیاست کنیم. مردم را ترقیب کنیم تا به سیاست مدارانی که اخلاق را زیر پا می گذارند رای ندهند. قدرت نباید در اختیار بی اخلاقی قرار گیرد. این رسالتی است که ما امروز به عهده داریم. اگر می خواهیم برای انسان ها کاری کنیم باید خدا را در سطح کسانی که حاکم بر انسان ها هستند عرضه کنیم. محبت به خدا را در میان آنها عرضه کنیم. مسئولیت انسانی و خدائی را در میان آن ها رواج دهیم. پیروان مذاهب مختلف باید التزام به ارزش های مذهبی خود را در عمل نشان دهند. این نکته را باید در نظر داشته باشیم ما مذاهب مختلف می توانیم در کنار یکدیگر با صلح زندگی کنیم. می توانیم با هم دوست باشیم، می توانیم دلسوز یکدیگر باشیم. ما اهل مذاهب مقابل هم نیستیم، ما باید تفکرات پیروان مذاهب دیگر را تحمل کنیم، خشونت راهکار نیست، راه صحیح آن است که ما باید ملتزم به آنچه که معتقد هستیم، باشیم.

آیت الله علوی بروجردی در اشاره به پیوندهای میان ادیان مختلف در ایران اظهار داشتند: ما با دین زردشت پیوندهای زیادی داریم، ایران مهد زردشت بوده است. زردشت الهیات بسیار قوی دارد و ارزش های اخلاقی بسیار بالایی در این آیین حاکم است، در بسیاری جوامع، ما و شما برادرانه در کنار هم زندگی کرده ایم و پیروان زردشت خدمات زیادی در شهرهای ایران انجام داده اند.

ایشان ترویج تفکر همجنس گرایی را در عصر حاضر یکی از دغدغه های اساسی کشورها دانسته و تاکید کردند: چاره مبارزه با تفکر، خشونت و حذف فیزیکی نیست. تفکر را نمی توان با زور و فشار از بین برد. در حال حاضر، تفکر همجنس گرایی نظام خانواده را تهدید می کند. متاسفانه در جوامع غربی بیش از اندازه به این موضوع ارزش و بهاء داده می شود. ما باید سعی کنیم این فکر در جامعه ترویج نگردد. نظام خانواده، ازدواج و ایجاد نسل از مسئولیت های  اجتماعی انسان است. همجنس گرایی این مسئولیت را از بین می برد. همان طور که طرفداران همجنس گرایی فعالیت می کنند و از دولت ها حقوقی را می خواهند، طرفداران نظام خانواده هم باید فعال باشند. خانواده در جامعه موضوعیت دارد. با ترویج همجنس گرایی نسلی باقی نمی ماند. حکومت ها وقتی به همجنس گرا ها حقوقی می دهند باید به خانواده گراها حقوق بیشتری دهند و نظام خانواده را ترویج کنند. ما برای اینکه به کردار نیک برسیم، قبل از کردار نیک و گفتار نیک، باید پندار نیک را در بین مردم تقویت کنیم.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به تاثیر فضای مجازی در جهان امروز، بر لزوم بهره گیری از ظرفیت های این ابزار در ابعاد مثبت تاکید کرده و خاطرنشان ساختند: امروزه فضای مجازی امکانات زیادی را برای ما فراهم کرده است. ما می توانیم مخاطبان بیشتری داشته باشیم. مکان فیزیکی کلیسا یا مسجد ظرفیت محدودی دارد، اما مخاطبان ما در فضای مجازی میلیون ها نفر هستند. ما می توانیم از این فضا برای روشنگری در میان مردم بهره گیری کنیم. ایشان با اشاره به سالروز درگذشت مارتین لوتر کینگ، به اقدامات تاثیرگذار ایشان بر جامعه آمریکا اشاره کرده و اظهار داشتند: آثار فعالیت های مبارزاتی مارتین لوتر تا به امروز پابرجاست. وی نژاد پرستی را در آمریکا در هم کوبید.

در پایان این دیدار، آیت الله علوی بروجردی با اشاره به اینکه در دوره های مختلف تاریخ افراد زورگو افراد مصلح را تحمل نمی کردند، تصریح کردند: فکر انسان ها رو به کمال است. عاقبت ارزش های انسانی و الهی جای خود را در جامعه باز خواهد کرد.

تصاویر
  • سخنان آیت الله علوی بروجردی در جمع دین پژوهان امریکایی و کانادایی