Menu

اخبار کتابخانه

شنبه 22 مهر 1396
تعداد بازدید: 4218
تعداد نظرات: 0

حضور آیت الله سلیمانی مدیر مدرسه امام صادق قائم شهر در کتابخانه

آیت الله علوی بروجردی پیش ازظهر روز شنبه  ۲۱/۷/۹۶ در دیدار آیت الله سلیمانی، مدیر مدرسه علمیه امام صادق(ع) کوتنای قائمشهر که در کتابخانه مرحوم آیت الله العظمی بروجردی برگزارشد، بابیان اینکه مازندران یکی از مناطق مهم برای اسلام و ترویج دین بوده ودلیل آن حضورامام زادگان هستند، گفت: مازندران از دوران گذشته مهد علم و علمای بزرگ واثر گذار بوده و توانسته خدمات شایسته ای به اسلام و دین و حوزه کنند.  وی بابیان اینکه مرحوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی  دانش آموخته دو مکتب نجف واصفهان بودند افزود: وجود آن عالم ربانی بسیار اثرگذار بوده است.   این استاد حوزه بابیان اینکه حضورعلمای نجف می تواند رونق بسیار با ارزشی به حوزه، منطقه وجامعه دهد، گفت: حضور آیت الله سلیمانی در منطقه امتیازی برای حوزه ها و طلاب است که قدر این چنین عالمی راکه دانش آموخته حوزه مکتب نجف است، باید دانست. آیت الله علوی بروجردی با تاکید براینکه درشرایطی قرار داریم که نتوانسته ایم به خوبی پاسخ گوی مردم در مسائل مختلف باشیم، اظهارداشت: حضور علمای ربانی و به خصوص  آیت الله سلیمانی  درمنطقه مجاهدت علمی است و تجلیل از علمای ربانی می تواند مردم را با این عالم ربانی آشنا کند. وی با تاکید بر این که تجلیل از مقام شامخ علمای ربانی درشرایط فعلی که متاسفانه شاهد جذب جوانان به سمت مسیحیت می باشیم، امری ضروری و حتمی است و می تواند آثار خوبی هم به همراه داشته باشد، گفت: درتجلیل ها باید روی نکات مهم مجاهدت علمی، درارتباط بامدرسه، طلاب و مردم تاکید شود و بیشتر این مسائل توجه شود وبه صرف سخنرانی ومسائل دیگر اکتفاء نشود. این استاد حوزه با بیان اینکه باید هرکاری که باعث ترویج مذهب و جذب جوانان به این مذهب می شود، انجام داد و از جمله این فعالیت ها در کنار تجلیل از مقام شامخ علمای ربانی، تربیت  وحمایت مبلغ و توجه بیشتر به طلاب مستعد و قوی برای ترویج دین است، افزود: شیعه مکتب بین المللی است ونیاز دارد به افرادی که بتواند درحوزه تربیت شوند ودین را به درستی تبلیغ کنند. آیت الله علوی بروجردی بابیان اینکه باید طلاب مستعد و قوی شناسایی و جذب حوزه و سپس تربیت وحمایت شود تامکتب شیعه مظلوم  نماند، اظهار داشت: ازدیگر مسائل اثرگذار برای مکتب شیعه توجه به رشد علمی و معنوی حوزه است که باید ازسوی علمای ربانی وتاثیر گذار بیشتر مورد توجه قرارگیرد. استاد درس خارج حوزه با تاکید بر این که روحانیت در گذشته در کنار و با مردم بودند و از مردم خود را جدا نمی دانستند و جامعه به روحانیت اعتماد داشته، افزود: تجلیل از مقام علمای ربانی می تواند این مسئله را تقویت کند.   تولیت مسجد اعظم با تاکید براینکه حوزه لازم است ازسوی مردم وموقوفات اداره شود ونباید تکیه به دولت کند، افزود: این استقلال حوزه آثار وبرکات زیادی دارد وازجمله آن این است هر زمانی بخواهد می تواند از مشکلات جامعه بگوید ونقد وانتقاد کند. آیت الله علوی بروجردی بابیان اینکه حوزه لازم است ارتباط خود را بامردم حفظ کند واین امرمهمی است، گفت:درطول تاریخ شیعه این مسئله بوده واکنون تقویت حوزه آبروی شیعه ولازم است این آبرو حفظ شود. وی با انتقاد ازعدم هجرت طلاب و روحانیون به شهرها و روستاها، افزود: ضرورت دارد این مسئله مورد توجه جدی مسئولین حوزه قرارگیرد و باید کاری کرد تا علمای اثر گذار به شهرها برگردند. این استاد حوزه در پایان عنوان کرد: بزرگترین خدمت جامعه تجلیل از مقام شامخ علمای ربانی است و این تجلیل می تواند اثرات خوبی برای جامعه و حوزه ها به همراه داشته باشد.

تصاویر
  • حضور آیت الله سلیمانی مدیر مدرسه امام صادق قائم شهر در کتابخانه