Menu

اخبار کتابخانه

یکشنبه 15 اسفند 1395
تعداد بازدید: 152
تعداد نظرات: 0

پیام مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای دام ظله العالی) به مجمع یادواره فقهی مرحوم بروجردی «قدس سره»

برکات و آثار حیات پربار او به زمان خود او و به عرصه فقاهت منحصر نماند و او چون خورشیدی درخشان بر تعدادی از علوم اسلامی بلکه بر روش ها و شیوه های تحقیق در آنها و نیز بر فضای عام حیات مسلمین در زمان خود و پس از آن پرتو افشانی کرد و هنوز علمای اسلام و جهان اسلام از تأثیرات مبارك آن عمر پرثمر و ریاست و مرجعیت تامه پانزده ساله او متمتع اند.

این شخصیت عالی قدر و کم نظیر مرجع عام شیعه در زمان خود و استاد فقیهان و مراجع معاصر است علم و تقوی و اخلاص و روشن بینی و بزرگ منشی و کیاست و نو آوری و جامع نگری و خستگی ناپذیری و بسی خصلت های کمیاب و نفیس دیگر از این مرد بزرگ و ذخیره ،الهی چنان شخصیت دو ابعاد و عظیمی فراهم آورده بود که نظیر آن را در فقهای صاحب نام و برخوردار از زعامت به ندرت می توان یافت. او در فقاهت مبتکر شیوه ای جدید و در رجال و حدیث صاحب سبک بود و در تدریس و تربیت شاگرد و تعلیم کار دسته جمعی بر زمان خود سبقت داشت

بینش وسیع او از مرزهای حوزه قم و حوزه های علمیه و چارچوب کشور ایران و جهان تشیع فراتر می رفت و بر جهان اسلام و همه مذاهب مسلمین پرتو می افکند زعامت او نه تنها به اداره امور درسی و معیشتی حوزه ها که به مسائل سیاسی و اخلاقی آن ، و نه تنها به امور حوزه که به امور دینی و شعائر اسلامی در سراسر کشور و در سطح بین المللی شمول می یافت. حوزه علمیه تحت زعامت او پرورشگاه و خاستگاه افکار نو و گوهرهای درخشانی شد که به برکت آن در سالهای بعد نهضت روحانیت پی ریخته شد و حرکتی که در اوج آن انقلاب عظیم و شکوهمند اسلامی به رهبری بزرگ اسلام حضرت امام خمینی قدس سره سر برآورد. در مجموع شخصیت آن بزرگ مرد آن چه بیش از همه درخشنده و چشم گیر بود، اخلاص و تقوایی بود که وی در همه امور خود از آن بهره می گرفت.

سید علی خامنه ای

۱۳70/۲/۸ ش.

تصاویر
  • پیام مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای دام ظله العالی) به مجمع یادواره فقهی مرحوم بروجردی «قدس سره»