Menu

اخبار کتابخانه

پنجشنبه 27 اسفند 1394
تعداد بازدید: 4649
تعداد نظرات: 0

کتابخانه دیجیتال فرآیندها و آسیب ها با حضور دکتر نوروزی؛

جلسه ای امروز عصر با حضور دکتر نوروزی و مدیر و کارشناسان کتابخانه آیت الله العظمي بروجردی و مدیر مرکز اسناد حوزه برگزار شد.

در این نشست روند تهیه محتوای دیجیتال و دیجیتال سازی، سازماندهی، آرشیو و نگهداری منابع دیجیتال، پرتال کتابخانه و نحوه اشاعه اطلاعات منابع دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه آقای دکتر نوروزی از کتابخانه و بخش فناوری بازدید داشتند.

تصاویر
  • کتابخانه دیجیتال فرآیندها  و آسیب ها با حضور دکتر نوروزی؛