Menu

اخبار کتابخانه

ﺳﻪشنبه 22 مهر 1399
تعداد بازدید: 1020
تعداد نظرات: 0

کارگاه روش تدوین مقالات پژوهشی(نشست نهم): چگونگی پاسخ به داوران

هر داور یک منیت برای خود دارد و باید دقت شود که این منیت استاد زیر سوال نرود و احساس نکند که به او و جایگاه او بی احترامی و یا توهینی صورت گرفته است.

باید در مقابل پاسخ به تغییرات پیشنهادی داور نسبت به اصلاح مقاله، بسیار صبور و خویشتن دار بوده و به همه نکاتی که سوال می‌کند با حوصله و تک به تک پاسخ داده شود، که اگر به صورت کلی پاسخ داده شود مورد اشکال است.

در مجلات چند نوع ارزیابی برای داوری وجود دارد، یک نوع آن کامنت گذاری داخل متن است و یک نوع آن شامل فرمی است که باید ارزشگذاری متن بر اساس آیتم های آن صورت بگیرد و بر طبق امتیازهای تعیین شده باشد.

در فرمهای داوری که در پایگاههای اطلاعاتی مختلف از جمله emerald، ایرانداک و ... وجود دارد یک سامانه مشابهت یاب قرار دارد که داور می‌تواند از طریق آن مقالات را از جهت استفاده غیرمجاز از پایان نامه یا مقالات دیگر بررسی و کنترل کند.

اصل فرایند داوری باید هدف آموزشی داشته باشد به این معنا که اگر پژوهشگر مقاله ای را برای داوری ارسال کند و پس از داوری اشکالات آن را برطرف نماید، هم به یادگیری بیشتر وی کمک کرده و هم ممکن است برای بار دوم در داوری تایید شود و اجازه چاپ بگیرد. پس اگر دانشجو یا پژوهشگری مقاله ای را برای مجله ارسال نمود و نیاز به اصلاحات داشت باید خوشحال شود، چون هم امکان اصلاح وجود دارد و هم امکان ارسال مجدد و احتمالاً پذیرش برای چاپ.

بنابراین دو دسته مقاله داریم: مقالات رد شده و مقالات اصلاحات خورده

مقالات اصلاحات خورده: در مواجهه با اینگونه مقالات گاهی بعد از اعمال اصلاحات توسط پژوهشگر و ارسال مجدد آن به دفتر مجله، سردبیر مقاله را برای چاپ می‌فرستد. این زمانی اتفاق می‌افتد که در فرم ارزیابی اولیه، داور، گزینه اصلاح جزئی را علامت زده باشد، در غیر این صورت و با انتخاب گزینه تایید توسط داور پس از اعمال اصلاحات، حتماً دوباره داور مقاله، آن را بررسی می‌کند و اگر اصلاحات، اعمال شده باشد، تایید و برای چاپ ارسال می نماید.

البته باید به این نکته توجه داشت که معمولاً بیش از یک داور مقاله را ارزیابی می‌کنند و همه این مراحل برای تمامی داوران تکرار می‌شود.

برای پاسخ به داور دو نکته را باید در نظر داشت: یا به داور پاسخ قانع کننده می‌دهید که حتما باید جواب منطقی و با دلیل و ارجاع باشد تا داور بپذیرد و یا اصلاحات را بدون چون و چرا اعمال می‌کنید و در پاسخ به داور تنها می‌گویید: "انجام شد" که اگر این اعمال در متن اصلی صورت بگیرد باید با رنگ متفاوت و یا نشانه گذاری باشد تا از بقیه متن قابل تشخیص بوده و داور متوجه اعمال اصلاحات بشود.

اگر نظر داور به اعمال اصلاحات باشد ، یعنی مقاله شما به پذیرش بسیار نزدیک شده و باید با صبرو حوصله و سعه صدر تمامی اصلاحات را اعمال نموده و از اساتید و صاحبنظران آن حوزه تخصصی برای پاسخ بهتر به داور راهنمایی بگیرید که این به پذیرش مقاله شما کمک بزرگی خواهد نمود.

پایان جلسه نهم

گزارش از: بنت الهدا موحدی محب

تصاویر
  • کارگاه روش تدوین مقالات پژوهشی(نشست نهم): چگونگی پاسخ به داوران