Menu

اخبار کتابخانه

ﺳﻪشنبه 22 مهر 1399
تعداد بازدید: 799
تعداد نظرات: 0

کارگاه روش تدوین مقالات پژوهشی(نشست هفتم): سبکهای مقاله نویسی در APA

پس از نوشتن  مقاله بهتر است مدتی متن کنار گذاشته شود، زیرا در زمان نوشتن، ذهن درگیر مطالب و خسته است، توصیه می‌شود پس از گذشت سه روز الی یک هفته دوباره متن مطالعه شود. به این تریب اشکالات ویرایشی و محتوایی کار را می‌توان بهتر فهمید و در صدد برطرف نمودن آن برآمد. پیشنهاد می‌شود یک پرینت از متن اولیه تهیه شود تا مطالعه مجدد و ویرایش آسانتر باشد. بلند خوانی و توجه به معانی برای ویرایش بسیار مهم است، در این راستا باید واژه‌ها و پارارگرافهای تکراری و غیرضرور حذف و به هدف، چارچوب و گستره مقاله توجه ویژه شود. همچنین به یکدستی و انسجام متن دقت کافی گردد. بدین معنا که اگر در متن از واژه ای پرتکرار استفاده می‌کنید در سراسر آن یکسان استفاده شود، مثلاً اگر از کلمه پژوهش استفاده می‌کنید در همه جای متن از همین واژه استفاده شود ولی در مقابل از اصطلاحات عمومی متنوع بهره بگیرید.

سبک نگارش مقاله در چکیده، متن مقاله، مرور پیشینه و روش‌شناسی باید افعال گذشته استفاده کنید، اما در مقدمه و تحلیل داده‌ها از افعال زمان حال بهره ببرید. چراکه در تحلیل داده‌ها به این نکته می‌پردازیم که اثر یافته‌های پژوهش هنوز ادامه دارد و در حال حاضر باقی ست. لذا از زمان حال استفاده می‌کنیم. باید به این نکته کلی توجه داشته باشید که در مقاله هر جا تعمیم داده می‌شود از زمان حال استفاده کنید.

همچنین استنادهای درون متنی باید به دقت بررسی شوند تا بر طبق استانداردها تنظیم شده باشند. حتماً باید در نوشتن از یک شیوه نامه استنادی استفاده کنید، که توصیه می‌شود از شیوه نامه APA بهره بگیرید، البته باید دقت شود که مقاله برای کدام مجله ارائه می‌گردد چراکه این نکته هم بر سبک نگارش و هم بر ساختار مقاله تاثیرگذار است. اما در پایان نامه سبک و ساختار باید تابع استانداردهای دانشگاه باشد.

لازم است به این امر توجه کنید که استفاده از شیوه نامه‌های استنادی استاندارد، نظیر APA ، ونکوور، شیکاگو و ... به این دلیل توصیه می‌شود که متن مقاله ارائه شده در عرصه بین المللی یکدست شود. ابزارهای آماده سازی متن مثل: word و ... خروجی های APA و ونکوور و ... را دارند و خیلی راحت به ما خروجی می‌دهند.

ابزار دیگر reference manager هستند مثل: end note, sitavi و mendeley  که به صورت استاندارد خروجی می‌دهند.

برای ارسال مقاله برای مجلات پیشنهاد می‌شود ابتدا چکیده مقاله را برای سردبیر مجله ارسال کنید و با او درباره چاپ مقاله خود مشورت و رایزنی نمایید. این کار برای پذیرفته شدن مقاله در نشریه بسیار کمک کننده و مفید خواهد بود. همچنین استناد به مقالات همان مجله نیز در پذیرش مقاله در مجله مذکور بسیار کارگشا و تاثیرگذار است.

ضمناً می‌توانید داور مقاله خود را خودتان پیشنهاد بدهید و این امکان را همه مجلات تخصصی دارند که صاحب مقاله خود داور مورد نظرش را پیشنهاد بدهد.

در پایان یادآوری می‌شود که در انتهای کار نگارش حتماً ارجاعات درون متنی و فهرست منابع مجدد بررسی شود تا اطلاعاتی از قلم نیفتاده باشد و کاملا منطبق با استاندارها باشد، یا ممکن است مقاله مستخرج از پایان نامه باشد که باید دقت شود منابع اضافه حذف گردد.

پایان جلسه هفتم

تصاویر
  • کارگاه روش تدوین مقالات پژوهشی(نشست هفتم): سبکهای مقاله نویسی در APA