Menu

کارشناس کتابخانه دیجیتال

  1. تصویربرداری از منابعکتابخانه ای بر اساس سیاست های مجموعه سازی

  2. آماده سازی محتوای دیجیتال جهت بارگذاری در کتابخانه دیجیتال

  3. ایجاد لینک کتابشناسی و بارگذاری در کتابخانه دیجیتال

  4. تهیه نسخه نمایش اینترنتی منابع دیجیتال

  5. تولید محتوای پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه

  6. نگهداری از مخزن منابع دیجیتال و کلیه اطلاعات کتابخانه دیجیتال

  7. تهیه گزارش دوره ای و موردی عملکرد

  8. امور محوله...