Menu

فرم درخواست مدرک

 خدمات تحویل مدرک

کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی جهت کمک و تسهیل فرایند پژوهش، امکان دسترسی و در اختیار قرار دادن متن کامل گروهی از منابع دیجیتال این کتابخانه را فراهم آورده است.

امکان در اختیار قرار دادن همه صفحات یک عنوان از «نسخه های خطی، چاپ سنگی، چاپ سربی، سالنامه ها و سایر منابع چاپی(جزوات، کتاب های درسی، کتاب های نظامی، پایان نامه های قدیمی)»، برای کاربران وجود دارد.

در مورد «پایان نامه ها» صرفا امکان در اختیار قرار دادن 15 صفحه از متن پایان نامه وجود دارد (قابل ذکر است که امکان صرفا مشاهده 50 صفحه اول همه پایان نامه ها از طریق وب سایت کتابخانه وجود داشته و در داخل کتابخانه نیز کاربران می توانند همه صفحات پایان نامه را فقط مشاهده کنند. کاربر نمی تواند درخواست دریافت متن کامل یک پایان نامه را داشته باشند).

تکمیل فرم درخواست

کاربران جهت تقاضای دریافت متن کامل منابع لازم است که فرم درخواست منابع را تکمیل کنند. لازم به ذکر است که در هر فرم صرفا امکان تقاضای متن کامل یک منبع وجود دارد، و در صورت نیاز به متن کامل چند منبع، کاربر باید برای هر منبع فرم جداگانه ای را تکمیل کند.

ضروری است اطلاعات مورد نیاز فرم درخواست منابع دقیق و کامل تکمیل شود. تبعات هرگونه نقص در تکمیل فرم برعهده متقاضی بوده و باعث می شود که امکان ارسال متن کامل منبع برای متقاضی وجود نداشته باشد. در این راستا بهتر است که کاربر ابتدا منبع مورد نظر را در سایت یا نرم افزار کتابخانه جستجو نموده و دقیقا همان اطلاعات را در فرم درخواست منابع وارد کند.

پس از تکمیل فرم درخواست منبع، این فرم توسط کارشناسان واحد مربوطه بررسی و هزینه فایل منبع از طریق پست الکترونیک یا تماس به متقاضی اعلام می گردد. پس از واریز هزینه منبع مورد درخواست، و ارسال فیش واریزی، فایل منبع به پست الکترونیکی متقاضی ارسال می شود.